MENU
Logo Made in Germany IAPEX 2017

خبر

بورگ المان با توجه به تکنولوژی نوین بدنبال گسترش بازار در دنیا بخصوص در خاور میانه و شمال آفریقا میباشد.

Exhibitor: Burg Germany GmbH

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
DENA teccon GmbH
شماره غرفه:
AHB GmbH
شماره غرفه: